CATEGORIE COD DESEU DENUMIRE PRET (€/tona)
1 Deşeuri de la explorarea miniera şi a carierelor şi de la tratarea fizica şi chimica a mineralelor
01 05 Noroaie de foraj şi alte deşeuri de la forare
01 05 04 deşeuri şi noroaie de foraj pe baza de apa dulce (Se accepta la depozitare in incinta depozitului doar pe baza buletinelor de analiza sub forma dezhidratata, solidificata.)  17,89
 02  Deşeuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vanatoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor
02 01 Deşeuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vanatoare şi pescuit
02 01 01 namoluri de la spalare şi curatare 17,89
02 01 03 deşeuri de tesuturi animale 17,89
02 01 07 deşeuri din exploatarea forestieră 17,89
02 02 Deşeuri de la prepararea şi procesarea carnii, pestelui şi altor alimente de origine animala
02 02 01 namoluri de la spalare şi curatare 17,89
02 02 04 namoluri de la epurarea efluentilor proprii 17,89
02 03 Deşeuri de la prepararea şi procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei, ceaiului şi tutunului; producerea conservelor; prepararea şi fermentarea drojdiei şi extractului de drojdie şi melasei
02 03 01 namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare şi separare 17,89
02 03 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii 17,89
02 03 05 namoluri de la epurarea efluentilor proprii 17,89
02 04 Deşeuri de la procesarea zahărului
02 04 02 deşeuri de carbonat de calciu 17,89
02 04 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii  
02 04 99 Pamant de la descarcare si depozitare sfecla de zahar 17,89
02 06 Deşeuri din industria produselor de panificatie şi cofetarie
02 06 01 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii 17,89
02 06 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii 17,89
02 07 Deşeuri de la producerea băuturilor alcoolice şi nealcoolice(exceptand cafeaua, ceaiul, cacaua) (exceptând cafeaua, ceaiul şi cacaua)
02 07 01 deşeuri de la spalarea, curatarea şi prelucrarea mecanică a materiei prime 17,89
02 07 02 deşeuri de la distilarea băuturilor alcoolice 17,89
02 07 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii 17,89
02 07 05 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta 17,89
3  Deseuri de la prelucrarea lemnului si producerea placilor si mobilei pastei de hartie, hartiei si cartonului
03 01 Deşeuri de la procesarea lemnului şi producerea placilor şi mobilei
03 01 01 deşeuri de scoarta şi de pluta 17,89
03 01 05 rumegus, talas, aschii, resturi de scandura şi furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 17,89
03 03 Deşeuri de la producerea şi procesarea pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului
03 03 01 deşeuri de lemn şi de scoarta 17,89
03 03 07 deşeuri mecanice de la fierberea hârtiei şi cartonului reciclate 17,89
03 03 08 deşeuri de la sortarea hârtiei şi cartonului destinate reciclarii 17,89
03 03 09 deşeuri de namol de caustificare 17,89
03 03 10 fibre, namoluri de la separarea mecanică, cu conţinut de fibre, material de umplutura, cretare 17,89
03 03 11 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele specificate la 03 03 10 17,89
04 Deseuri din industriile pielariei, blanariei si textila
04 02 Deşeuri din industria textila
04 02 20 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 04 02 19  17,89
04 02 21 deşeuri de fibre textile neprocesate 17,89
04 02 22 deşeuri de fibre textile procesate 17,89
07 Deseuri din procese chimice orgamice
07 01 Deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU), produsilor chimici, organici de baza
07 01 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 01 11 17,89
10 Deseuri din procesele termice
10 01 Deşeuri de la centralele termice şi de la alte instalaţii de combustie (cu excepţia 19)
10 01 01 cenusa de vatra, zgura şi praf de cazan (cu excepţia prafului de cazan specificat la 10 01 04) 17,89
10 12 Deşeuri de la fabricarea materialelor ceramice, caramizilor, tiglelor şi materialelor de construcţie
10 12 01 deşeuri de la prepararea amestecurilor anterior procesarii termice(slam BCA) 17,89
10 12 08 Des dupa procesare termica(rebut BCA)  17,89
10 13 Deşeuri de la fabricarea cimentului, varului şi gipsului, a articolelor şi produselor derivate din ele
10 13 04 deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului 17,89
15 Deseuri de ambalaje;materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante si imbracaminte de protectie, nespecificate in alta parte
15 01 Ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat)
15 01 01 ambalaje de hârtie şi carton 0
15 01 02 ambalaje de materiale plastice 0
15 01 03 ambalaje de lemn 0
15 01 04 ambalaje metalice 0
15 01 05 ambalaje de materiale compozite 0
15 01 06 ambalaje amestecate 0
15 01 07 ambalaje de sticla 0
15 01 09 ambalaje din materiale textile 17,89
15 02 Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire şi echipamente de protecţie
15 02 03 absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02 17,89
16 Deseuri nespecificate in alta parte
16 01 Vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv vehicule pentru transport în afară drumurilor) şi deşeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate şi întreţinerea vehiculelor (cu excepţia 13, 14, 16 06 şi 16 08)
16 01 12 placute de frana, altele decât cele specificate la 16 01 11* 17,89
16 01 16 rezervoare pentru gaz lichefiat 17,89
16 01 17 metale feroase 17,89
16 01 18 metale neferoase 17,89
16 01 19 materiale plastice 17,89
16 01 22 componente fără alta specificaţie 17,89
16 02 Deşeuri de la echipamente electrice şi electronice
16 02 14 echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 17,89
16 02 16 componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15 17,89
16 03 Grupe nespecificate şi produse neobisnuite
16 03 04 deşeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03 17,89
16 03 06 deşeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05 17,89
16 05 Containere pentru gaze sub presiune şi chimicale expirate
16 05 09 substanţe chimice expirate 17,89
16 08 Catalizatori uzati
16 08 01 catalizatori uzati cu conţinut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platina (cu excepţia 16 08 07) 17,89
16 08 03 catalizatori uzati cu conţinut de metale tranzitionale sau compuşi ai metalelor tranzitionale, fără alte specificaţii 17,89
16 08 04 catalizatori uzati de la cracare catalitica (cu excepţia 16 08 07) 17,89
16 11 Deşeuri de captusire şi refractare
16 11 02 materiale de captusire şi refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01 17,89
16 11 04 materiale de captusire şi refractare din procesele metalurgice, altele decât cele menţionate la 16 11 03 17,89
16 11 06 materiale de captusire şi refractare din procesele ne-metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05 17,89
Se accepta la depozitare doar componentele, materialele si substantele rezultate de la tratarea VSU si a DEEE care nu pot fi reutilizate, reciclate sau valorificate energetic
17 Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate)
17 01 Beton, caramizi, tigle si materiale ceramice  
17 01 01 beton 2.48
17 01 02 caramizi 2.48
17 01 03 tigle şi materiale ceramice 2.48
17 01 07 amestecuri de beton, caramizi, tigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 2.48
17 02 Lemn, sticla şi materiale plastice
17 02 01 lemn (solid) 0
17 02 03 Mat. plastice (constructii demolari, non ambalaje)  17,89
17 03 Amestecuri bituminoase, gudron de huila şi produse gudronate
17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 2.48
  Metale (inclusiv aliajele lor)
17 04 01 cupru, bronz, alama 0
17 04 02 aluminiu 0
17 04 03 plumb 0
17 04 04 zinc 0
17 04 05 fier şi oţel 0
17 04 06 staniu 0
17 04 07 amestecuri metalice 0
17 04 11  cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 0
17 05 Pământ , pietre şi deşeuri de la dragare
17 05 04 sol decopertat, excavat (necontaminat) 0
17 06 Materiale izolante şi materiale de construcţie cu conţinut de azbest
17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03 17,89
17 08 Materiale de construcţie pe baza de gips
17 08 02 materiale de construcţie pe baza de gips, altele decât cele la 17 08 01 17,89
17 09 Alte deşeuri de la construcţii şi demolări
17 09 04 amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 170901, 170902, 170903  17,89
19 Deseuri de la instalatii de tratare a rezidurilor, de la statiile de epurare a apelor uzate si de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa si uz industrial
19 01 Deşeuri de la incinerarea sau piroliza deşeurilor
19 01 02 materiale feroase din cenusile de ardere 17,89
19 01 12 cenusi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11 17,89
19 01 14 cenusi zburătoare, altele decât cele menţionate la 19 01 13 17,89
19 01 16 praf de cazan, altul decât cel menţionat la 19 01 15 17,89
19 01 18 deşeuri de piroliza, altele decât cele menţionate la 19 01 17 17,89
19 01 19 nisipuri de la paturile fluidizate 17,89
19 02 Deşeuri de la tratarea fizico-chimica a deşeurilor (inclusiv decromare, decianurare, neutralizare)
19 02 03 deşeuri preamestecate conţinând numai deşeuri nepericuloase 17,89
19 02 06 namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decât cele specificate la 19 02 05 17,89
19 02 10 deşeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08  şi 19 02 09 17,89
19 03 19 03 05 deşeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04 17,89
19 03 07 deşeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06 17,89
19 04 Deşeuri vitrificate şi deşeuri de la vitrificare
19 04 01 deşeuri vitrificate 17,89
19 05 Deşeuri de la tratarea aeroba a deşeurilor solide
19 05 01 fracţiunea necompostata din deşeurile municipale şi asimilabile 17,89
19 05 02 fracţiunea necompostata din deşeurile animaliere şi vegetale 17,89
19 05 03 compost fără specificarea provenientei 17,89
19 06 Deşeuri de la tratarea anaeroba a deşeurilor
19 06 04 faza fermentată de la tratarea anaeroba a deşeurilor municipale 17,89
19 06 06 faza fermentată de la tratarea anaeroba a deşeurilor animale şi vegetale 17,89
19 08 Deşeuri nespecificate de la staţiile de epurare a apelor reziduale
19 08 01 deşeuri reţinute pe site 17,89
19 08 02 deşeuri de la deznisipatoare 17,89
19 08 05 namoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti 17,89
19 08 12 namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11 17,89
19 08 14 namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale altele decât cele specificate la 19 08 13 17,89
19 09 Deşeuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obţinerea apei pentru uz industrial
19 09 01 deşeuri solide de la filtrarea primara şi separarea cu site 17,89
19 09 02 namoluri de la limpezirea apei 17,89
19 09 03 namoluri de la decarbonatare 17,89
19 09 04 cărbune activ epuizat 17,89
19 09 05 rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate 17,89
19 09 06 soluţii şi namoluri de la regenerarea schimbatorilor de ioni 17,89
Cu conditia ca acestea sa nu fie depozitate pe depozit in forma semi-lichida sau lichida
19 10 Deşeuri de la maruntirea deşeurilor cu conţinut de metale
19 10 01 deşeuri de fier şi oţel 17,89
19 10 02 deşeuri neferoase 17,89
19 10 04 fractii de span uşor şi praf, altele decât cele specificate la 19 10 03 17,89
19 10 06 alte fractii decât cele specificate la 19 10 05 17,89
19 11 Deşeuri de la regenerarea uleiurilor
19 11 06 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05 (Cu conditia ca acestea sa nu fie depozitate pe depozit in forma semi-lichida sau lichida) 17,89
19 12 Deşeuri de la tratarea mecanică a deşeurilor (de ex. sortare, maruntire, compactare, granulare) nespecificate în alta poziţie
19 12 01 hârtie şi carton 17,89
19 12 02 metale feroase 17,89
19 12 03 metale neferoase 17,89
19 12 05 sticla 17,89
19 12 07 lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06 17,89
19 12 08 materiale textile 17,89
19 12 09 minerale (de ex: nisip, pietre) 17,89
19 12 10 deşeuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili) 17,89
19 12 12 alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 17,89
19 13 Deşeuri de la lucrări de remediere a solului şi apelor subterane
19 13 02 deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele la 19 13 01 17,89
19 13 04 namoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03 17,89
19 13 06 namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05 17,89
19 13 08 deşeuri lichide apoase şi concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07 (Cu conditia ca acestea sa nu fie depozitate pe depozit in forma semi-lichida sau lichida) 17,89
20 Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat
20 01 Fracţiuni colectate separat (cu excepţia 15 01)
20 01 01 hârtie şi carton 0
20 01 02 sticla 0
20 01 08 deşeuri biodegradabile de la bucatarii şi cantine 17,89
20 01 11 textile 17,89
20 01 25 uleiuri şi grăsimi comestibile 17,89
20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 17,89
20 01 39 Mat plastice (colectate selectiv din menajer)  0
20 02 Deşeuri din grădini şi parcuri (incluzând deşeuri din cimitire)
20 02 01 deşeuri biodegradabile 17,89
20 02 03 alte deşeuri nebiodegradabile 17,89
20 03 Alte deşeuri municipale
20 03 01 deşeuri municipale amestecate 17,89
20 03 02 deşeuri din pieţe 17,89
20 03 03 deşeuri stradale 17,89
20 03 04 namoluri din fosele septice 17,89
20 03 06 deşeuri de la curatarea canalizarii 17,89
20 03 07 deşeuri voluminoase 17,89
Legendă     Stație de sortare deșeuri reciclabile
      Stația de compostare
      Stația de concasare deșeuri din construcții și demolări
      Celula de eliminare deșeuri menajere, deșeuri industriale și deșeuri amestecate cu moloz
Taxa de mediu,conform  OUG 196/22.12.2005 cu modificările şi completările ulterioare, privind Fondul pentru mediu.  în valoare de 80 lei + TVA / tonă, va fi achitată de către utilizator, către operator. Operatorul va achita la rândul său această taxă către Fondul de mediu. Taxa de mediu va fi evidenţiată separat, pe fiecare factură emisă pentru serviciile prestate.